Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Skład
  Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych
  Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 
  w kadencji 2016-2020

  Prezydium

  • dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT (członek KILiW PAN) – przewodnicząca
  • prof. dr hab. inż. Jan DEJA (członek KILiW PAN) – wiceprzewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ (członek KILiW PAN) – wiceprzewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA (członek KILiW PAN) – wiceprzewodniczący
  • dr inż. Tomasz TRACZ - sekretarz naukowy

  Członkowie

  • prof. dr hab. inż. Marian ABRAMOWICZ
   Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Andrzej M. BRANDT
   Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI
   Instytut Techniki Budowlanej
  • prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI (członek KILiW PAN)
   Instytut Techniki Budowlanej
  • prof. dr hab. inż. Jan DEJA (członek KILiW PAN)
   Akademia Górniczo-Hutnicza
  • dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK
   Politechnika Krakowska
  • prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS
   Politechnika Lubelska
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK (przewodniczący KILiW PAN)
   Politechnika Krakowska  
  • prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ (członek KILiW PAN)
   Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY
   Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Michał GLINICKI
   Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • dr hab. inż. Wiesława GŁODKOWSKA, prof. PKosz.
   Politechnika Koszalińska
  • prof. dr hab. inż. Jacek GOŁASZEWSKI
   Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK
   Politechnika Opolska
  • dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. PK
   Politechnika Krakowska
  • prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA (członek KILiW PAN)
   Politechnika Wrocławska 
  • prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI
   Politechnika Świetokrzyska
  • dr hab. inż. Elżbieta JANKOWSKA-RENKAS, prof. PO
   Politechnika Opolska                     
  • prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK
   Politechnika Poznańska
  • mgr inż. Ernest JELITO
   Grupa Górażdże
  • dr hab. inż. Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA
   Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT (członek KILiW PAN)
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz KIERNOŻYCKI
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI (członek KILiW PAN)
   Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Janusz KONKOL
   Politechnika Rzeszowska                     
  • dr hab. inż. Marta KOSIOR-KAZBERUK, prof. PB
   Politechnika Białostocka
  • dr inż Marcin M. KRUK
   Instytut Techniki Budowlanej
  • prof. dr hab. inż. Jan KUBIK
   Politechnika Opolska
  • prof. dr hab. inż. Wiesław KURDOWSKI
   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Kraków
  • prof. dr hab. inż. Jerzy LIS (członek korespondent PAN, członek KILiW PAN)
   Akademia Górniczo-Hutnicza
  • prof. dr hab. inż. Paweł ŁUKOWSKI
   Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Jan MAŁOLEPSZY
   Akademia Górniczo-Hutnicza  
  • prof. dr hab. inż. Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
   Akademia Górniczo-Hutnicza
  • prof. dr hab. inż. Zdzisława OWSIAK
   Politechnika Świętokrzyska
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz PROKOPSKI
   Politechnika Rzeszowska
  • prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI (członek KILiW PAN)
   Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. Inż. Leszek RAFALSKI
   Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  • prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ
   Instytut Techniki Budowlanej
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew RUSIN
   Politechnika Świętokrzyska
  • dr hab. inż. Krzysztof SCHABOWICZ, prof. PWr
   Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Henryk SZELĄG
   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Kraków
  • prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO
   Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI
   Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (członek KILiW PAN)
   Politechnika Krakowska
  • dr inż. Tomasz TRACZ
   Politechnika Krakowska
  • doc. dr inż. Stanisław WIERZBICKI
   Instytut Techniki Budowlanej
  • dr hab. inż. Adam WITEK
   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • dr hab. inż. Piotr WOYCIECHOWSKI, prof. PW
   Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA
   Politechnika Śląska